Chinese Basketball Association

19    Liaoning Scale Industry Flying Leopards   NatStat API ID: CHN
ELOZhejiang Guangsha   1629 AsiaBB #6
TCRZhejiang Guangsha   625.70 AsiaBB #6
RecordZhejiang Guangsha   0.750 (36-12)