UKR: Premier League Women

11    NatStat API ID: UKR-UPL
ELOZhytlobud-2   1992 FC #111
Context RtgZhytlobud-1   882.00 FC #458
RecordZhytlobud-2   1.000 (10-0-0)